มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ(EFF ) มีความประสงค์รับบริจาคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวนมากเพื่อบริจาคต่อให้กับสถานศึกษาและโรงเรียนที่ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ  ท่านใด หน่วยงานใดหรือองค์กรใด มีคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือมีเกินจำนวน ประสงค์จะบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลน

ที่มาโครงการ:

ท่านสามารถติดต่อ บริจาคได้ที่ผู้อำนวยการของแต่ละโรงเรียน ตามรายละเอียดที่แต่ละโรงเรียนได้ Post ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ  (ขอความกรุณาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้นะคะ)

8 thoughts on “รับบริจาคคอมพิวเตอร์”

 1. เรียน​ ประธานกรรมการมูลนิธิ
  ดิฉันเป็นผอ.โรงเรียนวัดห้วยลาดซึ่งเป็นโรงเรียนขนาด้ล็ด​มีนักเรียนจำนวน63​คน​ครูไม่ครบชั้น​ ขาดงบประมาณในการพัฒนา​มีความประงค์พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้ยักเรียนขณะนี้ทางร.รมีคอมพิวเตอร์พกพาจากการบริจาคใช้ในการเรียนการสอนเพียง4​เครื่อง​ งใครขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ
  จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์
  นางณิชาภัทร​ กาญจนพันธ์

 2. สวัสดีครับ ผมในนามโรงเรียนบ้านหินขัน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากท่าน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของน้องๆนักเรียน ทางโรงเรียนจึงเรียนขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

 3. ดิฉันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสวน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000เป็น​โรงเรียน​ขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน98คน มีความต้องการรับนับสนุนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊คจากท่าน เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน และการใช้ในการทำงานวางแผนการพัฒนาการสอนของครู จึงขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคจากท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจได้รับความเมตตาจากท่านในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ สุกฤตยา ปงกันทา 0966614819​

 4. เรียน​ ประธานกรรมการมูลนิธิ
  สวัสดีครับ กระผมเป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านควนม่วง ม.8 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 สังกัด สพป.กระบี่ ซึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งสิ้น 370 คน มีความประสงค์ขอรับบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์เเม้เเต่เครื่องเดียวในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีนั้นเสียจากอายุการใช้งาน เเละประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนในปี 2554 ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์บางส่วนนั้นเสียหายไปด้วย ในขณะนี้การสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ เเละวิชาการงานอาชีพเเละเทคโนลียี มีอุปสรรคเรื่องขาดเเคลนคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถสอนให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตฐานเเละตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษาได้
  กระผมซึ่งทำหน้าที่สอนในรายวิชาดังกล่าวของโรงเรียน จึงเรียนขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิของท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากมูลนิธิ และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ นายจีราวุฒ ก๊กใหญ่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านควนม่วง

 5. เรียนท่านประธานมูลนิธิ
  กระผมนายวีระพล บัวคำภู ปัจจุบันเป็นผอ.โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก มีนักเรียน15คน เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่เคยน้ำท่วมซ้ำซาก และเคยโดนยุบสถานศึกษามาแล้ว ทำให้ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์มาก จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการพิจารณาบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วย
  กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
  วีระพล บัวคำภู
  0935670110

 6. เรียน​ ประธานกรรมการมูลนิธิ
  สวัสดีครับ กระผมเป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านกุงโกน ม.6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ซึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งสิ้น 110 คน มีความประสงค์ขอรับบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน๊ตบุ๊ค สำหรับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์เเม้เเต่เครื่องเดียวในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีนั้นเสียเนื่องจากหมดอายุอายุการใช้งาน ในขณะนี้วิชาการงานอาชีพเเละเทคโนลียี มีอุปสรรคเรื่องขาดเเคลนคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถสอนให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตฐานเเละตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษาได้
  กระผมซึ่งทำหน้าที่สอนในรายวิชาดังกล่าวของโรงเรียน จึงเรียนมาเพื่อขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิของท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากมูลนิธิ และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ นายอภิสิทธิ์ สีสอง ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านกุงโกน 0844286470

 7. เรียน ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ
  เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต ๖ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน ๘๔ คน ทางโรงเรียนขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ และสำหรับให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล เนื่องจากเครื่องที่ได้รับการจัดสรร และจากการซื้อจากมูลนิธิกระจกเงา ได้ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ กอร์ปกับประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนมีฐานะยากจน ทำไร่ ทำนา ซึ่งในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา เกิดภาวะภัยแล้ง ทำให้ผู้ปกครองและชุมชนไม่สามารถช่วยเหลือกับทางโรงเรียนได้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนาหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้
  นายดำรงศักดิ์ ขอร่วมกลาง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
  086 8740461

 8. เรียนประธานกรรมการมูลนิธิ
  ดิฉัน นางวราพร เชิดกลิ่น ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ ม.12 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 มีความประสงค์ขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากขาดงบประมาณด้านนี้ จึงไม่ได้เปิดเรียนวิชานี้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนต่อ ระดับ มัธยมศึกษา โดย รร.บ้านเหล่าค้อเป็น รร.ขนาดเล็กพิเศษ มีนักเรียนจำนวน 60 คน
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จักขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

  ขอแสดงความนับถือ
  วราพร เชิดกลิ่น
  0910569492

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *