มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ(EFF ) มีความประสงค์รับบริจาคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวนมากเพื่อบริจาคต่อให้กับสถานศึกษาและโรงเรียนที่ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ  ท่านใด หน่วยงานใดหรือองค์กรใด มีคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือมีเกินจำนวน ประสงค์จะบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลน ขอเชิญบริจาคได้ที่มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF ) ได้ตลอดเวลา

ที่มาโครงการ:

ติดต่อ โทร 0989797416 หรือ 0816117792 หรือผ่านไลน์ไอดี. : pete1120
มูลนิธิจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาคทุกท่านและทุกหน่วยงาน/องค์กรค่ะ
(ขอความกรุณาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้ค่ะ)

5 thoughts on “รับบริจาคคอมพิวเตอร์”

 1. เรียน​ ประธานกรรมการมูลนิธิ
  ดิฉันเป็นผอ.โรงเรียนวัดห้วยลาดซึ่งเป็นโรงเรียนขนาด้ล็ด​มีนักเรียนจำนวน63​คน​ครูไม่ครบชั้น​ ขาดงบประมาณในการพัฒนา​มีความประงค์พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้ยักเรียนขณะนี้ทางร.รมีคอมพิวเตอร์พกพาจากการบริจาคใช้ในการเรียนการสอนเพียง4​เครื่อง​ งใครขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ
  จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์
  นางณิชาภัทร​ กาญจนพันธ์

 2. สวัสดีครับ ผมในนามโรงเรียนบ้านหินขัน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากท่าน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของน้องๆนักเรียน ทางโรงเรียนจึงเรียนขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

 3. ดิฉันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสวน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000เป็น​โรงเรียน​ขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน98คน มีความต้องการรับนับสนุนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊คจากท่าน เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน และการใช้ในการทำงานวางแผนการพัฒนาการสอนของครู จึงขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคจากท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจได้รับความเมตตาจากท่านในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ สุกฤตยา ปงกันทา 0966614819​

 4. เรียน​ ประธานกรรมการมูลนิธิ
  สวัสดีครับ กระผมเป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านควนม่วง ม.8 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 สังกัด สพป.กระบี่ ซึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งสิ้น 370 คน มีความประสงค์ขอรับบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์เเม้เเต่เครื่องเดียวในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีนั้นเสียจากอายุการใช้งาน เเละประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนในปี 2554 ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์บางส่วนนั้นเสียหายไปด้วย ในขณะนี้การสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ เเละวิชาการงานอาชีพเเละเทคโนลียี มีอุปสรรคเรื่องขาดเเคลนคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถสอนให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตฐานเเละตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษาได้
  กระผมซึ่งทำหน้าที่สอนในรายวิชาดังกล่าวของโรงเรียน จึงเรียนขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิของท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากมูลนิธิ และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ นายจีราวุฒ ก๊กใหญ่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านควนม่วง

 5. เรียนท่านประธานมูลนิธิ
  กระผมนายวีระพล บัวคำภู ปัจจุบันเป็นผอ.โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก มีนักเรียน15คน เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่เคยน้ำท่วมซ้ำซาก และเคยโดนยุบสถานศึกษามาแล้ว ทำให้ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์มาก จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการพิจารณาบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วย
  กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
  วีระพล บัวคำภู
  0935670110

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *