มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ(EFF ) มีความประสงค์รับบริจาคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวนมากเพื่อบริจาคต่อให้กับสถานศึกษาและโรงเรียนที่ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ  ท่านใด หน่วยงานใดหรือองค์กรใด มีคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือมีเกินจำนวน ประสงค์จะบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลน ขอเชิญบริจาคได้ที่มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF ) ได้ตลอดเวลา

ติดต่อ โทร 0989797416 หรือ 0816117792 หรือผ่านไลน์ไอดี. : pete1120
มูลนิธิจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาคทุกท่านและทุกหน่วยงาน/องค์กรค่ะ
(ขอความกรุณาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้ค่ะ)

One thought on “รับบริจาคคอมพิวเตอร์”

  1. เรียน​ ประธานกรรมการมูลนิธิ
    ดิฉันเป็นผอ.โรงเรียนวัดห้วยลาดซึ่งเป็นโรงเรียนขนาด้ล็ด​มีนักเรียนจำนวน63​คน​ครูไม่ครบชั้น​ ขาดงบประมาณในการพัฒนา​มีความประงค์พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้ยักเรียนขณะนี้ทางร.รมีคอมพิวเตอร์พกพาจากการบริจาคใช้ในการเรียนการสอนเพียง4​เครื่อง​ งใครขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ
    จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์
    นางณิชาภัทร​ กาญจนพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *