รับมอบอุปกรณ์คอมฯจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เดินทางไปรับมอบโทรทัศน์อัจริยะ (smart tv) ขนาด 50 นิ้ว  จาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ อาคารต้นสน ชิดลม กรุงเทพ โดย คุณชัยธัช ประจวบดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสมาคมฯ เป็นผู้มอบ ในฐานะประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF) ต้องขอบคุณสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไว้ ณ ทีนี้ด้วยครับ พีรพร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ประธานมูลนิธิฯ

ส่งมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ชุด ให้ ผอ. โรงเรียนบ้านป่าซ่าน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ในนามตัวแทน มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้งโปรแกรมเพื่อการศึกษา (ในโครงการ Computer for kid)  สำหรับใช้ในการเรียนการสอน รับมอบโดย คุณวรวิทย์ มาดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซ่าน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วีรวัฒน์ โสภณธนกุล กรรมการมูลนิธิฯ

การศึกษาเพื่อเสรีภาพ (2)

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ระบบการศึกษาอเมริกันเชื่อมานานแล้วว่า นักเรียนหรือผู้เรียนส่วนหนึ่งถูกครอบโดยผู้สอนหรืออาจารย์ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ความเชื่อแนวนี้ คงจะนับเป็นเรื่องแปลกประหลาดพิสดารอย่างยิ่งในระบบการศึกษาไทยที่ดำรงอยู่ภายใต้ความย้อนแย้ง ไร้ระบบ มายาวนาน เช่น เราต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด ทั้งในเรื่องใกล้ตัว (ท้องถิ่น) เรื่องไกลตัว ให้นักเรียน  กล้าคิด กล้าแสดงออก แต่ชีวิตของเราดำรงอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการยาวนานกว่าบอบประชาธิปไตย  เราพูดถึงนวัตกรรมแนวส่งเสริม แต่เราปฏิเสธ หรือรับไม่ได้กับการแสดงความเห็นหรือการทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่น นักเรียนที่กล้าแสดงออกจากความคิดที่แตกต่างจากครูหรือเพื่อนร่วมชั้น มักเป็นเด็กมีปัญหาในโรงเรียน ในสังคม หรือแม้แต่กับรัฐบาล ถูกกีดกันถึงขนาดไม่ยอมให้ร่วมกิจกรรมในโรงเรียน ทั้งนี้เพราะสังคมไทยเรากลัวความแตกต่าง โดยเฉพาะความแตกต่างจากผู้มีอำนาจในโรงเรียนซึ่งก็คือ ครู เทียบกันไม่ได้เลยกับสังคมอเมริกันที่ดูเหมือนทั้งเด็กและผู้ใหญ่แข่งกันที่จะเป็นผู้ที่มีความคิดหรือใช้ชีวิตแตกต่างในโรงเรียนและในสังคม […]